Denne side vedligeholdes ikke mere – se afløseren her.

Tag: dklæger

 • Nyt studie hvor man forsøger at vurdere sarkopeni hos indlagte geriatriske patienter med bedside ultralyd. Ikke overraskende finder de et fald i muskeltykkelsen selv efter få dages indlæggelse https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080160479104393216/ #geriatri #dklæger #sarcopenia

 • En fornøjelse at se flere faglige fællesskaber komme på sociale medier. Den geriatriske forskningsenhed på OUH er nu også kommet på LinkedIn, hvor man får nyt om hvad der sker inden for geriatrisk forskning https://www.linkedin.com/company/gfe-geriatrisk-forskningsenhed-ouh/ #dksund #dklæger #dkforskning

 • Ældre skrøbelige patienter har mindre risiko for at blive genindlagt, hvilket kan skyldes CGA, viser nyt studie https://ugeskriftet.dk/dmj/geriatric-assessment-may-prevent-readmission-frail-medical-inpatients #geriatri #dklæger

 • Skal man starte AK behandling tidligt eller sent efter en apopleksi med Atrieflimmer? Det har et nyt studie kigget på og her fandt man ikke en større risiko ved at starte tidligt fremfor sent https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2303048 #dklæger #neurologi

 • Ny GOLD guideline til KOL ude, hvor man bl.a. har justeret definitionen på KOL og KOL i exa https://jwatch.org/na56004/2023/04/20/2023-gold-guidelines-chronic-obstructive-pulmonary-disease… #dklæger #akutmedicin #lungemedicin

 • Open Access og gebyrfri publikation. Super god udvikling for medical journals #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

 • Ny version af Seponeringslisten er nu kommet med posten til landets læger. Super værktøj til at seponere medicin, noget vi godt kan være bedre til. Også super at der er lavet en lommeudgave denne gang @SSTSundhed sst.dk/da/Viden/Laege… #dklæger #dksund https://t.co/ef0FwX3hV2

 • Fald hos ældre skal tages alvorlig, udredes og forebygges. Nu er der kommet nye guidelines på området der kan hjælpe med dette academic.oup.com/ageing/article… #dklæger #geriatri #eugms2022

 • Dengang det endda kunne være svært at se en blødning på en CT scanning #dklæger https://t.co/fFHcs0bNTw

 • Vil ultralowdose-CT erstatte rtg. thorax i fremtiden? I dette studie har de sammenlignet hvor godt CT var ift. rtg. thorax til flere akutte tilstande, og om klinikerne kunne tolke dem pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35945776/ #dklæger #akutmedicin #radiologi

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

 • Super godt tilbud til medicinstuderende – Sygehus Sønderjylland inviterer til Bland-selv klinik som et led i at forbedre rekrutteringen af læger til sygehuset tvsyd.dk/aabenraa/mette… #dkpol #sundpol #dklæger

 • Ny voldgiftssag: når sygehuspersonale skal klæde om før og efter arbejdsdagen starter, og de ikke må gøre det hjemmefra, så er tiden til omklædning ikke arbejdstid tv2fyn.dk/fyn/strid-om-o… #dklæger #yngrelæger @YngreLaeger

 • Super fine anbefalinger om polyfarmaci og multisygdom hos ældre. Specielt kan jeg godt lide mere fokus på seponering, og det ville være godt hvis vi i højere grad kunne sætte en seponeringsdato eller revurderingsdato sst.dk/da/Udgivelser/… #geriatri #dksund #dklæger

 • PPI har måske tidligere været anset som uskadelig medicin, men det er det ikke og det er vigtigt at have fokus på seponering når det ikke er nødvendig mere. I mange tilfælde bør man sætte en slutdato eller lave en seponeringsplan ved udskrivelse #dksund #sundpol #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

 • Der bør være mere fokus på at begrænse forbruget af Oxycodon de kommende år. Morfin bør altid være første valg. Måske man skulle indføre et krav om at den afdeling der opstarter behandlingen også har ansvaret for at følge op? berlingske.dk/samfund/berygt… #dksund #dklæger #sundpol

 • Interessant udvikling i kreative forslag for at styrke rekrutteringen – ved Sygehus Sønderjylland får man nu ret til deltid uden at spørge hver enkel sygehusafdeling #dklæger #dksund https://t.co/wAsBU9q1yn

 • Der findes allerede et speciale med den brede generalist – geriateren! ugeskriftet.dk/nyhed/den-bred… #dksund #dklæger

 • For dig der er interesseret i Geriatri, kan man nu også følge Dansk Selskab for Geriatri på @danish_geri_soc #geriatri #dklæger #dksund #sundpol https://t.co/f7DKk2rG7R

 • Sikke et scoop de har gjort i Esbjerg hsfo.dk/artikel/ledend… #dklæger #akutmedicin

 • Hvad siger kardiologerne til spørgsmålet om selvstyret behandling med Marevan vs. NOAK? Er der nogen fordel ved at vælge NOAK her (naturligvis hvor det ikke er kontraindiceret)? #dklæger #kardiologi twitter.com/LaegerUdSponso…

 • Godt forbruget af opioider er faldet, specielt for Tramadol. Men det er et problem at forbruget af Oxycodon ikke er faldende. Ofte kan Morfin bruges i stedet. Kunne man lade startende afdeling få ansvar for udtrapning? kristeligt-dagblad.dk/danmark/over-1… #dklæger #dksund #sundpol

 • Har lige set serien Dopesick. Fremragende serie om hvordan nogle opioider blev markedsført som mindre afhængighedsskabende end morfin. Heldigvis er vi blevet klogere i dag #dksund #dklæger #dopesick

 • Stort studie med over en halv million deltagere, hvor man kiggede på hvordan det gik 65+ årige patienter, der blev opstartet i hhv. Eliquis eller Xarelto. Her fik dem med Eliquis samlet set mindre risiko for blødning eller iskæmi jamanetwork.com/journals/jama/… #dklæger #kardiologi https://t.co/bFAbioz0b7

 • Vi skal stille krav til ordentlig dokumentation for nye lægemidler, også på områder hvor vi endnu ikke har nogen gennembrydende behandling #dklæger

 • EMA afviser godkendelsen af Aduhelm – et lægemiddel mod Alzheimers demens. Et monoklonalt antistof rettet mod Amyloid Beta, men der er ikke vist nogen klinisk effekt. Skadevirkninger er heller ikke afklaret. Fornuftig beslutning ema.europa.eu/en/medicines/h… #dklæger #geriatri

 • Har også oplevet nogle eksempler på dette. Hvad siger @Plolaeger @DSAM_dk – er der noget om snakken og er der en grund til det? #dksund #dklæger #sundpol twitter.com/BirgitRiecke/s…

 • Spændende stilling – og vigtig for os alle! #dksund #dklæger twitter.com/solveigforberg…

 • Nyt review der har kigget på NOAK vs Marevan hos patienter med AFLI og biologisk hjerteklap. Konklusionen er at NOAK er førstevalg, fordi det er associeret med færre tromboembolier og større blødninger pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34634252/ #dklæger #studier #kardiologi

 • Opdatering af et af de vigtige værktøjer for alle læger – Seponeringslisten sst.dk/da/viden/laege… #dklæger

 • Interessant studie – kombinationen af lavdosis kodein og paracetamol var lige så effektive mod akutte smerter efter fraktur som oxycodon #studier #dklæger #geriatri #ortogeriatri twitter.com/JWatch/status/…

 • Inspirerende hvad @Reg_Nord gør for at tiltrække og fastholde læger dagensmedicin.dk/unge-laeger-sa… #dksund #dklæger #sundpol

 • Skal patienter have betablokker efter et myokardieinfarkt uden efterfølgende hjertesvigt? Dette review taler for det, men dog ulempe at studie ikke omfatter patienter over 75 år pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739733/ #dklæger #kardiologi #geriatri #studier

 • Er det ikke efterhånden sjældent at man foretager en udpumpning på patienter der har drukket lidt rigeligt? bt.dk/politik/ny-ska… #dksund #dklæger #akutmedicin https://t.co/UgCd6T7ouL

 • Det forstår jeg ikke @Heunicke. Hvorfor skal @laegeforeningen ikke inddrages i evalueringen af strammerpakken? ugeskriftet.dk/nyhed/efter-ar… #dksund #sundpol #dklæger

 • Det her er super godt gået af de praktiserende læger ssi.dk/aktuelt/nyhede… #dksund #antibiotika #dklæger https://t.co/34jQ9YAC91

 • Ny sepsis guideline. Blandt andet anbefales det nu ikke at bruge qSOFA som screening værktøj link.springer.com/article/10.100… #dksund #dklæger #sepsis #akutmedicin

 • ACE-hæmmere og AT2 blokkere betragtes ofte som ligeværdige, men nyere studier peger faktisk på at man skal betragte AT2 blokkere som førstevalg grundet færre bivirkninger jwatch.org/na54110/2021/0… #hypertension #dklæger

 • Har lige lavet en UTH på en patient. Men hvorfor skal det være så besværlig og tidskrævende @STPS_DK? #dksund #dklæger

 • Diskussion af sammenligning af de to grupper af antihypertensiva ARB og ACE-hæmmere. Konklusionen er at ARB og ACE-hæmmere har sammenlignelig effekt, men ARB har færre bivirkninger medscape.org/viewarticle/95… #dklæger #hypertension

 • EMA har nu meldt ud at J&J vaccinen i sjældne tilfælde kan give Guillain-Barré syndrom. Der er fundet 108 tilfælde ud af 21 millioner vaccinationer, svarende til 1 ud af 200.000 tilfælde #covid19dk #dklæger

 • Der er ingen grund til at bruge Tramadol fremfor andre opioider. Det er ikke mindre skadeligt, som det blev markedsført med tidligere. Herudover kan bivirkninger og effekt være mere uforudsigelige ti.ubc.ca/2021/07/14/131… #dklæger #dksund

 • Case med VITT tilfælde hos 38 årig mand der kom ind med mavesmerter. Blodprøver viste trombocytopeni, høj laktat og d-dimer samt positive VITT prøver. CT viste binyreblødning onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.11… #dklæger #covid19dk

 • Der er ikke et særlig godt behandlingstilbud til patienter med kroniske smerter, men man får heller ikke bedre behandling af nye diagnosekoder. Og vi skal heller ikke tilbage til en praksis hvor disse patienter får opioider i årevis sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5039-p… #dklæger #dksund

 • Endnu en grund til at seponere unødvendig og langvarig brug af PPI – langvarig brug af PPI associeret med større forekomst af kolorektal cancer #dklæger #deprescribing twitter.com/DevinAbrahami/…

 • Clopidogrel var bedre end hjertemagnyl som livslang monoterapi efter PCI i dette studie. Mon vi også her vil se en ændring i guidelines i fremtiden? #dklæger #kardiologi twitter.com/TheLancet/stat…

 • Studie der kigger på forekomsten af myokardit efter mRNA vacciner i USA's militær. Der rapporteres 23 tilfælde i en periode hvor 2,8 millioner blev vaccineret. Hyppigheden var højere end man kunne forvente efter 2. dosis #dklæger #covid19dk twitter.com/ABsteward/stat…

 • mRNA vaccinerne kan umiddelbart ikke sige sig helt fri for VITT tilfælde. Der er i hvert fald rapporteret enkelte tilfælde #covid19dk #dklæger twitter.com/ProfMakris/sta…

 • Ikke overraskende havde skrøbelige ældre en markant højere dødelighed end ikke-skrøbelige ældre #covid19dk #geriatri #dklæger twitter.com/AUHdk/status/1…

 • Autorisations ID bør ikke ligge frit tilgængeligt så andre kan misbruge det. Det bør være nok at man kan se at vedkommende har en autorisation #dksund #sundpol #dklæger twitter.com/Camilla_Rathck…

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark.

Kategorier

Arkiv

Tags

akutmedicin (7) Brexit (5) coronadk (4) covid19dk (381) danskertrut (3) dkfinans (4) dkforsvar (4) dklæger (66) dkmastodon (19) dkmedier (64) dkpol (323) dksund (269) dktwitter (8) dkøko (12) EtSundereSyddanmark (3) eupol (48) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (6) fv22 (7) geriatri (24) influenza (4) kardiologi (6) kv21 (3) kviklån (3) metoo (4) nypåmastodon (3) ok21 (18) ok24 (4) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (4) rv21 (3) røgfrifremtid (20) sammenforukraine (4) somedk (20) standwithukraine (44) stophpv (6) sundhedsreform (6) sundpol (248) udogsemedDSB (4) UkraineInvasion (42) ukrainekonflikt (5) Ukrainekrise (20) valg (5) VITT (3) wegovy (3)

Om siden

Jeg har været medlem af Twitter siden januar 2010. Her på siden importeres automatisk mine tweets, som så kan følges i Fediverset på @andreas@twitter.ansico.dk.