Denne side vedligeholdes ikke mere – se afløseren her.

Tag: geriatri

 • Nyt studie hvor man forsøger at vurdere sarkopeni hos indlagte geriatriske patienter med bedside ultralyd. Ikke overraskende finder de et fald i muskeltykkelsen selv efter få dages indlæggelse https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080160479104393216/ #geriatri #dklæger #sarcopenia

 • Interessant kohortestudie. Man skal ikke undervurdere betydningen af høreapparater. Her finder de at pt. med høretab og uden høreapparat har øget risiko for demens, og denne association forsvinder for dem der har høreapparater https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00048-8/fulltext #geriatri #demens

 • Ældre skrøbelige patienter har mindre risiko for at blive genindlagt, hvilket kan skyldes CGA, viser nyt studie https://ugeskriftet.dk/dmj/geriatric-assessment-may-prevent-readmission-frail-medical-inpatients #geriatri #dklæger

 • Flere anti-amyloid lægemidler er på vej mod Alzheimers demens. De bygger på Amyloid-beta som surrogatmål for AD, men sygdommen er mere kompleks. Vi må forlange ordentlig dokumentation for at de dyre og besværlige lægemidler også har en klinisk effekt #geriatri #sundpol #dksund

 • Spændende forsøg der nu udbredes i hele landet. Men findes der en evaluering af ordningen, herunder om det forebygger genindlæggelser? #geriatri #dksund #sundpol twitter.com/SisseMarieWe/s…

 • Der er i disse dage debat om manglende sengepladser og patienter der ligger på gangene. Var det så en god ide at planlægge beskæring i sengepladser ved bygning af supersygehuse når vi ved at der i de kommende år kommer mange flere ældre? godtsygehusbyggeri.dk/maal-og-styrin… #sundpol #geriatri https://t.co/cGqSVxuQYu

 • Det er for dårligt når patienter der har haft lavenergifrakturer ikke bliver udredt eller behandlet for osteoporose. Det må vi kunne gøre bedre dr.dk/nyheder/indlan… #geriatri #dksund #sundpol #osteoporose

 • Måske man derfor skulle overveje at teste Paxlovid i et RCT op imod fx anden COVID-19 behandling for at se om det faktisk virker, før vi bruger en masse penge på det? Og gerne så ældre patienter også er inkluderet #covid19dk #geriatri

 • Det er frygteligt at se de her eksempler på omsorgssvigt hos ældre, der ikke selv er i stand til at forsvare sig. Hvad bilder de sig ind at tale sådan? nyheder.tv2.dk/samfund/2022-1… #geriatri #dkpol

 • Tillykke med professortiltrædelsen til @JesperRyg. Super fin præsentation af hans store arbejde med forskning inden for geriatrien, godt suppleret af oplæg om hvorfor vi ældes forskelligt af Kaare Christensen og de nye World Fall Guidelines af @TashMasud #geriatri https://t.co/RlNLRxduK9

 • Alzheimers demens er en forfærdelig sygdom, men det er dog tvivlsomt om det havde gjort en markant forskel at starte medicinen 6 måneder før. Det er nok vigtigere at kigge på om hun har den hjælp hun har brug for nyheder.tv2.dk/samfund/2022-1… #dkpol #geriatri #demens

 • Fald hos ældre skal tages alvorlig, udredes og forebygges. Nu er der kommet nye guidelines på området der kan hjælpe med dette academic.oup.com/ageing/article… #dklæger #geriatri #eugms2022

 • Spændende at følge erfaringerne fra @RegionH. Andre steder i landet har det også givet gode erfaringer med opfølgning efter en indlæggelse, hvor geriatere kørte ud til borgerne mhp. opfølgning og forebyggelse af genindlæggelse ugeskriftet.dk/nyhed/region-h… #sundpol #dksund #geriatri

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

 • Super fine anbefalinger om polyfarmaci og multisygdom hos ældre. Specielt kan jeg godt lide mere fokus på seponering, og det ville være godt hvis vi i højere grad kunne sætte en seponeringsdato eller revurderingsdato sst.dk/da/Udgivelser/… #geriatri #dksund #dklæger

 • Fuldstændigt uhørt. Alt for mange demente får antipsykotisk medicin, som kan have mange konsekvenser for den demente. Anvendelsen svinger fra 9% til 57% afhængig af hvilken by du bor i, så det vidner om at forbruget kan nedsættes dr.dk/nyheder/region… #geriatri #dksund #sundpol

 • Hvordan påvirker det din livskvalitet at være indlagt på en intensiv afdeling? Det kan vi blive klogere på i dette forskningsforsøg, og vi kan bruge resultaterne til at kvalificere beslutninger om patienter skal på en intensiv afdeling #geriatri #etsunderesyddanmark #dksund https://t.co/CqGNH9tziA

 • Mange fine projekter i #EtSundereSyddanmark i år. Specielt kan jeg godt lide projekt 3 hvor man vil kigge på ældres livskvalitet når de har været indlagt på en intensiv afdeling. Det kan give viden om det giver mening at komme på intensiv tvsyd.dk/et-sundere-syd… #dksund #geriatri

 • For dig der er interesseret i Geriatri, kan man nu også følge Dansk Selskab for Geriatri på @danish_geri_soc #geriatri #dklæger #dksund #sundpol https://t.co/f7DKk2rG7R

 • Meget spændende projekt, der skal se nærmere på livskvaliteten for skrøbelige ældre, der har været behandlet på intensiv. Vigtigt bidrag i forhold til hvornår det giver mening for at komme på intensiv fb.watch/b_FX7jWqrK/ #geriatri

 • EMA afviser godkendelsen af Aduhelm – et lægemiddel mod Alzheimers demens. Et monoklonalt antistof rettet mod Amyloid Beta, men der er ikke vist nogen klinisk effekt. Skadevirkninger er heller ikke afklaret. Fornuftig beslutning ema.europa.eu/en/medicines/h… #dklæger #geriatri

 • Interessant studie – kombinationen af lavdosis kodein og paracetamol var lige så effektive mod akutte smerter efter fraktur som oxycodon #studier #dklæger #geriatri #ortogeriatri twitter.com/JWatch/status/…

 • Skal patienter have betablokker efter et myokardieinfarkt uden efterfølgende hjertesvigt? Dette review taler for det, men dog ulempe at studie ikke omfatter patienter over 75 år pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739733/ #dklæger #kardiologi #geriatri #studier

 • Ikke overraskende havde skrøbelige ældre en markant højere dødelighed end ikke-skrøbelige ældre #covid19dk #geriatri #dklæger twitter.com/AUHdk/status/1…

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark.

Kategorier

Arkiv

Tags

akutmedicin (7) Brexit (5) coronadk (4) covid19dk (381) danskertrut (3) dkfinans (4) dkforsvar (4) dklæger (66) dkmastodon (19) dkmedier (64) dkpol (323) dksund (269) dktwitter (8) dkøko (12) EtSundereSyddanmark (3) eupol (48) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (6) fv22 (7) geriatri (24) influenza (4) kardiologi (6) kv21 (3) kviklån (3) metoo (4) nypåmastodon (3) ok21 (18) ok24 (4) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (4) rv21 (3) røgfrifremtid (20) sammenforukraine (4) somedk (20) standwithukraine (44) stophpv (6) sundhedsreform (6) sundpol (248) udogsemedDSB (4) UkraineInvasion (42) ukrainekonflikt (5) Ukrainekrise (20) valg (5) VITT (3) wegovy (3)

Om siden

Jeg har været medlem af Twitter siden januar 2010. Her på siden importeres automatisk mine tweets, som så kan følges i Fediverset på @andreas@twitter.ansico.dk.