Denne side vedligeholdes ikke mere – se afløseren her.

Tag: sundpol

 • Det ser ud til at PrEP har været en kæmpe succes og vi potentielt kan næsten udrydde HIV. Måske man skulle kigge på om det skal være mere tilgængelig så vi kan få de sidste med?https://www.dr.dk/nyheder/indland/antallet-af-nye-hivtilfaelde-er-faldet-massivt-efter-hiv-p-pille-det-er-en-kaempe #sundpol #dksund #HIV

 • Man kan slippe afsted med at sige meget hvis man er alternativ behandler. Her lover en akupunktør 1-2 karakter højere hvis man får akupunktur. TV2 gør intet for at fortælle, at det har hun ingen dokumentation for https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-06-22-gymnasiums-saerlige-metode-giver-hoejere-karakterer-hvis-du-har-eksamensangst-siger-behandler #dkmedier #dksund #sundpol

 • Bekymrende med udenlandske onlinelæger der med få klik kan give en recept, der kræver en ordentlig lægefaglig vurdering. Godt @LMSTdk sætter en stopper for det https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art9369902/Styrelse-har-udstedt-p%C3%A5bud-til-apotek-efter-salg-af-slankemiddel #sundpol #dksund #wegovy

 • Det har længe været et problem med de patienter der har dobbeltdiagnoser. Godt der nu forhåbentlig kommer en løsning til dem #dksund #sundpol

 • Fint indlæg i debatten vedr. Wegovy og sygeliggørelsen af overvægt af praktiserende læge Maria Krüger. Det er godt med flere nuancer om et lægemiddel der er så hypet som Wegovy #dksund #sundpol

 • Flere anti-amyloid lægemidler er på vej mod Alzheimers demens. De bygger på Amyloid-beta som surrogatmål for AD, men sygdommen er mere kompleks. Vi må forlange ordentlig dokumentation for at de dyre og besværlige lægemidler også har en klinisk effekt #geriatri #sundpol #dksund

 • LIDL går forrest og stopper med at sælge tobak i butikkerne. Det er sådan noget der skal til for at vi kan få en røgfri fremtid politiken.dk/forbrugogliv/s… #dksund #sundpol #røgfrifremtid

 • Det ser ud til flere ønsker/får fedmemiddel end der var målgruppen for lægemidlet, så måske Medicinrådet skulle kigge på hvem der skal have tilskud og hvem der skal betale hele regningen selv? dr.dk/nyheder/indlan… #dksund #sundpol #wegovy

 • Det er vist blevet lidt for let at få en recept fra udlandet, hvis det bare er som at bestille en vare på nettet berlingske.dk/pilestraede/25… #wegovy #sundpol #dksund

 • Spændende forsøg der nu udbredes i hele landet. Men findes der en evaluering af ordningen, herunder om det forebygger genindlæggelser? #geriatri #dksund #sundpol twitter.com/SisseMarieWe/s…

 • Man skal godt nok tænke sig om som læge når man udskriver medicin, hvis man gerne vil give patienten den billigste medicin. Fx har nogle producenter indregistreret penicillin i en styrke på 800 mg, mens andre har på 600 mg. 1/2 #dksund #sundpol

 • Det er selvfølgelig fint at vi får flere udkørende funktioner. Men alligevel har det altid undret mig, hvordan man kan løse mangel på personale, ved at dette personale nu også skal bruge tid på at transportere sig ud til patienterne politiken.dk/forbrugogliv/s… #dksund #sundpol

 • Nu endnu en lægevagtsaftale uden nattevagter. Men der fremgår ikke af aftalen, hvilke læger regionen så vil sætte til at passe lægevagten mellem kl. 23 og 08. Er det akutmodtagelserne der skal regne med at få den opgave @rsyddanmark? ugeskriftet.dk/nyhed/endnu-en… #dksund #sundpol

 • Der er i disse dage debat om manglende sengepladser og patienter der ligger på gangene. Var det så en god ide at planlægge beskæring i sengepladser ved bygning af supersygehuse når vi ved at der i de kommende år kommer mange flere ældre? godtsygehusbyggeri.dk/maal-og-styrin… #sundpol #geriatri https://t.co/cGqSVxuQYu

 • Når SMV regeringen nedlægger St. Bededag, hvor mange sygeplejersker kan de så bagefter gå ud og sige de har skaffet i deres regeringsperiode? #dksund #sundpol #dkpol

 • Det har ikke været fleksibelt nok kun at tilbyde influenzavacciner hos praktiserende læger – apoteker og vaccinecentre skulle have været med fra starten. Og så var der også problemer med leverancerne nyheder.tv2.dk/samfund/2022-1… #dkpol #sundpol #influenza

 • Det er for dårligt når patienter der har haft lavenergifrakturer ikke bliver udredt eller behandlet for osteoporose. Det må vi kunne gøre bedre dr.dk/nyheder/indlan… #geriatri #dksund #sundpol #osteoporose

 • Der er stadig nogle generalister tilbage på sygehusene @MadsKochHansen – geriaterne. Måske vi skulle have nogle flere af dem? dagensmedicin.dk/25-aars-jubila… @YngreGeriatere @danish_geri_soc #dksund #sundpol twitter.com/DagensMedicinD…

 • Paxlovid er nu kommet til Danmark og skal primært bruges præhospitalt. Men er der også planer om at implementere det på sygehusene hos indlagte patienter @SSTSundhed? #covid19dk #dksund #sundpol twitter.com/apandersen/sta…

 • Antallet af medicinstuderende er øget meget de seneste år og jeg tror ikke vi får mere ud af at skrue yderligere op. I stedet skal der fokuseres på uddannelsen af lægerne til speciallæger inden for de specialer der er brug for #dkpol #sundpol #dksund https://t.co/CyvQNfIDDe

 • Er enig i at de eksempler vi har set på nogle plejehjem er utilgivelige. Men her ser vi igen politikere foreslå nye tilsyn, kontroller og regler. Hvorfor mon bureaukrati fylder så meget i det offentlige i dag? nyheder.tv2.dk/politik/2022-1… #dkpol #sundpol #dksund

 • I de kommende år kommer der mange flere patienter og vi må derfor prioritere. Vi bør indføre mere klinisk forskning af behandlinger i sundhedsvæsenet så dårlige behandlinger kan stoppes, og så fjerne støtte til alternativ behandling som der heller ikke er evidens for #sundpol twitter.com/berlingske/sta…

 • Vanvitigt at DF vil proritere symbolpolitik i en tid hvor nogle afdelinger er nødt til at lukke sengepladser grundet manglende rekruttering. Og så fylder tørklæder altså heller ikke mere på de danske sygehuse #dkpol #sundpol #dksund twitter.com/LarsArneC/stat…

 • Spændende at følge erfaringerne fra @RegionH. Andre steder i landet har det også givet gode erfaringer med opfølgning efter en indlæggelse, hvor geriatere kørte ud til borgerne mhp. opfølgning og forebyggelse af genindlæggelse ugeskriftet.dk/nyhed/region-h… #sundpol #dksund #geriatri

 • Godt forslag at få erstattet den nuværende behandlingsgaranti med en differentieret behandlingsgaranti, hvor sygdommens alvorlighed også tæller ift. hvor hurtigt man skal behandles #dkpol #dksund #sundpol twitter.com/IgumRasmussen/…

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

 • Fint indlæg af @HelgaSchultzYL – om forskelle i mødet med sundhedsvæsnet afhængig af hvad du fejler. Vidner om at det er vigtigt at få det serviceeftersyn i psykiatrien der har været efterlyst længe #dkpol #sundpol #dksund twitter.com/m_nordentoft/s…

 • Super godt tilbud til medicinstuderende – Sygehus Sønderjylland inviterer til Bland-selv klinik som et led i at forbedre rekrutteringen af læger til sygehuset tvsyd.dk/aabenraa/mette… #dkpol #sundpol #dklæger

 • Den her udvikling giver god mening. Vi skal til at lære at leve med COVID-19 og acceptere at det er en del af hverdagen. Derfor skal vi kun teste når svaret har en konsekvens og vaccinere dem der er i særlig risiko sst.dk/da/corona/Hvis… #dksund #sundpol #covid19dk

 • Flere millioner skattekroner direkte ud af vinduet, og vi kan ikke få at vide hvad de er brugt til. Selvom forskning ikke støtter hans hypotese, bør Jesper Mehlsen stadig publicere resultaterne onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/1… #stophpv #sundpol

 • Jeg tror både patienter, pårørende og personalet kunne have gavn af en enkelt indgang til at klage, og at vi generelt fremmer brugen af dialogsamtaler ifm. dårlige oplevelser berlingske.dk/danmark/patien… #dksund #sundpol

 • PPI har måske tidligere været anset som uskadelig medicin, men det er det ikke og det er vigtigt at have fokus på seponering når det ikke er nødvendig mere. I mange tilfælde bør man sætte en slutdato eller lave en seponeringsplan ved udskrivelse #dksund #sundpol #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

 • Fuldstændigt uhørt. Alt for mange demente får antipsykotisk medicin, som kan have mange konsekvenser for den demente. Anvendelsen svinger fra 9% til 57% afhængig af hvilken by du bor i, så det vidner om at forbruget kan nedsættes dr.dk/nyheder/region… #geriatri #dksund #sundpol

 • Svært dilemma i disse år: hvordan får vi løst den situation at flere vil have deltid i disse år og samtidig mangler vi mere arbejdskraft end nogensinde? ugeskriftet.dk/nyhed/lose-til… #dksund #sundpol

 • Der indføres også den såkaldte praksispligt (i øvrigt et lidt grimt ord der minder om tvang) hvor en større del af HU almen medicin flyttes fra sygehus til praksis. Det kan såmænd være fint, men kan også have konsekvenser for speciallægernes uddannelse #sundhedsreform #sundpol

 • Den vigtigste del af sundhedsaftalen er nok den om rekruttering og fastholdelse – her nedsættes der en kommision, som jeg er spændt på at se anbefalinger fra #sundhedsreform #sundpol #dksund

 • Ja til flere digitale løsninger til gavn for patienterne – selvfølgelig kun der hvor det giver faglig mening. Her må vi sundhedspersoner omstille vores arbejdsgang de kommende år #sundhedsreform #dksund #sundpol https://t.co/VIrFCMOxqf

 • Der står bl.a. noget om Nærhospitalerne, som er en helt logisk udvikling, der er godt for patienterne. Men det er ikke nyt, og hvor skal bemandingen komme fra? #dksund #sundpol #sundhedsreform https://t.co/K9rsy7vvY3

 • Ny sundhedsaftale som en del af sundhedsreformen. Mange fine initiativer, men tilbage står stadig mange spørgsmål sum.dk/Media/63788636… #dkpol #sundpol #dksund #sundhedsreform

 • Der bør være mere fokus på at begrænse forbruget af Oxycodon de kommende år. Morfin bør altid være første valg. Måske man skulle indføre et krav om at den afdeling der opstarter behandlingen også har ansvaret for at følge op? berlingske.dk/samfund/berygt… #dksund #dklæger #sundpol

 • Man ser aldrig politikerne give flere ressourcer til sundhedsvæsenet uden at der indføres flere patientrettigheder (=flere opgaver). Hvornår begynder politikerne at prioritere i de opgaver der skal løses, hvis der ikke er hænder nok? dr.dk/nyheder/politi… #dksund #sundpol

 • Det manglede da også bare. Mærkeligt at lave en evaluering af Strammerpakken uden at invitere de faglige organisationer med ugeskriftet.dk/nyhed/minister… #sundpol #dksund

 • Det sidste perorale COVID-19 lægemiddel ville ingen udskrive fordi evidensen for effekten var lav. Nu kommer snart Paxlovid, der umiddelbart skulle have en større effekt. Dette blogindlæg stiller spørgsmålstegn ved dette first10em.com/epic-hr-some-u… #covid19dk #dksund #sundpol

 • Super vi nu slipper helt for mundbind og at vi nu kan nøjes med at teste for COVID-19 når vi rent faktisk mistænker det #sundpol #covid19dk #dksund twitter.com/SSTSundhed/sta…

 • Løsningen med behandlerstole til de patienter der forventes udskrevet inden for kort tid er god, og har også været anvendt i flere år på Sygehus Sønderjylland dr.dk/nyheder/region… #dksund #sundpol

 • For dig der er interesseret i Geriatri, kan man nu også følge Dansk Selskab for Geriatri på @danish_geri_soc #geriatri #dklæger #dksund #sundpol https://t.co/f7DKk2rG7R

 • Godt forslag! #dkpol #sundpol twitter.com/VibekeSdeM/sta…

 • En af de ting vi savner svar på, når politikere taler om nærhospitaler, er hvor personalet skal komme fra tv2fyn.dk/fyn/mangel-paa… #dkpol #sundpol

 • Mon ikke der også havde været kritik, hvis udbud havde medført forsinkelser og måske manglende udstyr, som vi havde brug for under en pandemi? #sundpol #dksund #covid19dk twitter.com/tv2newsdk/stat…

 • Hvorfor lukke den danske del? Hvad er problemet ved at have en dansk del selvom det ikke er et krav i DK? nyheder.tv2.dk/samfund/2022-0… #dkpol #sundpol #covid19dk

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark.

Kategorier

Arkiv

Tags

akutmedicin (7) Brexit (5) coronadk (4) covid19dk (381) danskertrut (3) dkfinans (4) dkforsvar (4) dklæger (66) dkmastodon (19) dkmedier (64) dkpol (323) dksund (269) dktwitter (8) dkøko (12) EtSundereSyddanmark (3) eupol (48) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (6) fv22 (7) geriatri (24) influenza (4) kardiologi (6) kv21 (3) kviklån (3) metoo (4) nypåmastodon (3) ok21 (18) ok24 (4) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (4) rv21 (3) røgfrifremtid (20) sammenforukraine (4) somedk (20) standwithukraine (44) stophpv (6) sundhedsreform (6) sundpol (248) udogsemedDSB (4) UkraineInvasion (42) ukrainekonflikt (5) Ukrainekrise (20) valg (5) VITT (3) wegovy (3)

Om siden

Jeg har været medlem af Twitter siden januar 2010. Her på siden importeres automatisk mine tweets, som så kan følges i Fediverset på @andreas@twitter.ansico.dk.