Tag: sundpol

 • Spændende forsøg der nu udbredes i hele landet. Men findes der en evaluering af ordningen, herunder om det forebygger genindlæggelser? #geriatri #dksund #sundpol twitter.com/SisseMarieWe/s…

 • Man skal godt nok tænke sig om som læge når man udskriver medicin, hvis man gerne vil give patienten den billigste medicin. Fx har nogle producenter indregistreret penicillin i en styrke på 800 mg, mens andre har på 600 mg. 1/2 #dksund #sundpol

 • Det er selvfølgelig fint at vi får flere udkørende funktioner. Men alligevel har det altid undret mig, hvordan man kan løse mangel på personale, ved at dette personale nu også skal bruge tid på at transportere sig ud til patienterne politiken.dk/forbrugogliv/s… #dksund #sundpol

 • Nu endnu en lægevagtsaftale uden nattevagter. Men der fremgår ikke af aftalen, hvilke læger regionen så vil sætte til at passe lægevagten mellem kl. 23 og 08. Er det akutmodtagelserne der skal regne med at få den opgave @rsyddanmark? ugeskriftet.dk/nyhed/endnu-en… #dksund #sundpol

 • Der er i disse dage debat om manglende sengepladser og patienter der ligger på gangene. Var det så en god ide at planlægge beskæring i sengepladser ved bygning af supersygehuse når vi ved at der i de kommende år kommer mange flere ældre? godtsygehusbyggeri.dk/maal-og-styrin… #sundpol #geriatri https://t.co/cGqSVxuQYu

 • Når SMV regeringen nedlægger St. Bededag, hvor mange sygeplejersker kan de så bagefter gå ud og sige de har skaffet i deres regeringsperiode? #dksund #sundpol #dkpol

 • Det har ikke været fleksibelt nok kun at tilbyde influenzavacciner hos praktiserende læger – apoteker og vaccinecentre skulle have været med fra starten. Og så var der også problemer med leverancerne nyheder.tv2.dk/samfund/2022-1… #dkpol #sundpol #influenza

 • Det er for dårligt når patienter der har haft lavenergifrakturer ikke bliver udredt eller behandlet for osteoporose. Det må vi kunne gøre bedre dr.dk/nyheder/indlan… #geriatri #dksund #sundpol #osteoporose

 • Der er stadig nogle generalister tilbage på sygehusene @MadsKochHansen – geriaterne. Måske vi skulle have nogle flere af dem? dagensmedicin.dk/25-aars-jubila… @YngreGeriatere @danish_geri_soc #dksund #sundpol twitter.com/DagensMedicinD…

 • Paxlovid er nu kommet til Danmark og skal primært bruges præhospitalt. Men er der også planer om at implementere det på sygehusene hos indlagte patienter @SSTSundhed? #covid19dk #dksund #sundpol twitter.com/apandersen/sta…

 • Antallet af medicinstuderende er øget meget de seneste år og jeg tror ikke vi får mere ud af at skrue yderligere op. I stedet skal der fokuseres på uddannelsen af lægerne til speciallæger inden for de specialer der er brug for #dkpol #sundpol #dksund https://t.co/CyvQNfIDDe

 • Er enig i at de eksempler vi har set på nogle plejehjem er utilgivelige. Men her ser vi igen politikere foreslå nye tilsyn, kontroller og regler. Hvorfor mon bureaukrati fylder så meget i det offentlige i dag? nyheder.tv2.dk/politik/2022-1… #dkpol #sundpol #dksund

 • I de kommende år kommer der mange flere patienter og vi må derfor prioritere. Vi bør indføre mere klinisk forskning af behandlinger i sundhedsvæsenet så dårlige behandlinger kan stoppes, og så fjerne støtte til alternativ behandling som der heller ikke er evidens for #sundpol twitter.com/berlingske/sta…

 • Vanvitigt at DF vil proritere symbolpolitik i en tid hvor nogle afdelinger er nødt til at lukke sengepladser grundet manglende rekruttering. Og så fylder tørklæder altså heller ikke mere på de danske sygehuse #dkpol #sundpol #dksund twitter.com/LarsArneC/stat…

 • Spændende at følge erfaringerne fra @RegionH. Andre steder i landet har det også givet gode erfaringer med opfølgning efter en indlæggelse, hvor geriatere kørte ud til borgerne mhp. opfølgning og forebyggelse af genindlæggelse ugeskriftet.dk/nyhed/region-h… #sundpol #dksund #geriatri

 • Godt forslag at få erstattet den nuværende behandlingsgaranti med en differentieret behandlingsgaranti, hvor sygdommens alvorlighed også tæller ift. hvor hurtigt man skal behandles #dkpol #dksund #sundpol twitter.com/IgumRasmussen/…

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

 • Fint indlæg af @HelgaSchultzYL – om forskelle i mødet med sundhedsvæsnet afhængig af hvad du fejler. Vidner om at det er vigtigt at få det serviceeftersyn i psykiatrien der har været efterlyst længe #dkpol #sundpol #dksund twitter.com/m_nordentoft/s…

 • Super godt tilbud til medicinstuderende – Sygehus Sønderjylland inviterer til Bland-selv klinik som et led i at forbedre rekrutteringen af læger til sygehuset tvsyd.dk/aabenraa/mette… #dkpol #sundpol #dklæger

 • Den her udvikling giver god mening. Vi skal til at lære at leve med COVID-19 og acceptere at det er en del af hverdagen. Derfor skal vi kun teste når svaret har en konsekvens og vaccinere dem der er i særlig risiko sst.dk/da/corona/Hvis… #dksund #sundpol #covid19dk

 • Flere millioner skattekroner direkte ud af vinduet, og vi kan ikke få at vide hvad de er brugt til. Selvom forskning ikke støtter hans hypotese, bør Jesper Mehlsen stadig publicere resultaterne onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/1… #stophpv #sundpol

 • Jeg tror både patienter, pårørende og personalet kunne have gavn af en enkelt indgang til at klage, og at vi generelt fremmer brugen af dialogsamtaler ifm. dårlige oplevelser berlingske.dk/danmark/patien… #dksund #sundpol

 • PPI har måske tidligere været anset som uskadelig medicin, men det er det ikke og det er vigtigt at have fokus på seponering når det ikke er nødvendig mere. I mange tilfælde bør man sætte en slutdato eller lave en seponeringsplan ved udskrivelse #dksund #sundpol #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

 • Fuldstændigt uhørt. Alt for mange demente får antipsykotisk medicin, som kan have mange konsekvenser for den demente. Anvendelsen svinger fra 9% til 57% afhængig af hvilken by du bor i, så det vidner om at forbruget kan nedsættes dr.dk/nyheder/region… #geriatri #dksund #sundpol

 • Svært dilemma i disse år: hvordan får vi løst den situation at flere vil have deltid i disse år og samtidig mangler vi mere arbejdskraft end nogensinde? ugeskriftet.dk/nyhed/lose-til… #dksund #sundpol

 • Der indføres også den såkaldte praksispligt (i øvrigt et lidt grimt ord der minder om tvang) hvor en større del af HU almen medicin flyttes fra sygehus til praksis. Det kan såmænd være fint, men kan også have konsekvenser for speciallægernes uddannelse #sundhedsreform #sundpol

 • Den vigtigste del af sundhedsaftalen er nok den om rekruttering og fastholdelse – her nedsættes der en kommision, som jeg er spændt på at se anbefalinger fra #sundhedsreform #sundpol #dksund

 • Ja til flere digitale løsninger til gavn for patienterne – selvfølgelig kun der hvor det giver faglig mening. Her må vi sundhedspersoner omstille vores arbejdsgang de kommende år #sundhedsreform #dksund #sundpol https://t.co/VIrFCMOxqf

 • Der står bl.a. noget om Nærhospitalerne, som er en helt logisk udvikling, der er godt for patienterne. Men det er ikke nyt, og hvor skal bemandingen komme fra? #dksund #sundpol #sundhedsreform https://t.co/K9rsy7vvY3

 • Ny sundhedsaftale som en del af sundhedsreformen. Mange fine initiativer, men tilbage står stadig mange spørgsmål sum.dk/Media/63788636… #dkpol #sundpol #dksund #sundhedsreform

 • Der bør være mere fokus på at begrænse forbruget af Oxycodon de kommende år. Morfin bør altid være første valg. Måske man skulle indføre et krav om at den afdeling der opstarter behandlingen også har ansvaret for at følge op? berlingske.dk/samfund/berygt… #dksund #dklæger #sundpol

 • Man ser aldrig politikerne give flere ressourcer til sundhedsvæsenet uden at der indføres flere patientrettigheder (=flere opgaver). Hvornår begynder politikerne at prioritere i de opgaver der skal løses, hvis der ikke er hænder nok? dr.dk/nyheder/politi… #dksund #sundpol

 • Det manglede da også bare. Mærkeligt at lave en evaluering af Strammerpakken uden at invitere de faglige organisationer med ugeskriftet.dk/nyhed/minister… #sundpol #dksund

 • Det sidste perorale COVID-19 lægemiddel ville ingen udskrive fordi evidensen for effekten var lav. Nu kommer snart Paxlovid, der umiddelbart skulle have en større effekt. Dette blogindlæg stiller spørgsmålstegn ved dette first10em.com/epic-hr-some-u… #covid19dk #dksund #sundpol

 • Super vi nu slipper helt for mundbind og at vi nu kan nøjes med at teste for COVID-19 når vi rent faktisk mistænker det #sundpol #covid19dk #dksund twitter.com/SSTSundhed/sta…

 • Løsningen med behandlerstole til de patienter der forventes udskrevet inden for kort tid er god, og har også været anvendt i flere år på Sygehus Sønderjylland dr.dk/nyheder/region… #dksund #sundpol

 • For dig der er interesseret i Geriatri, kan man nu også følge Dansk Selskab for Geriatri på @danish_geri_soc #geriatri #dklæger #dksund #sundpol https://t.co/f7DKk2rG7R

 • Godt forslag! #dkpol #sundpol twitter.com/VibekeSdeM/sta…

 • En af de ting vi savner svar på, når politikere taler om nærhospitaler, er hvor personalet skal komme fra tv2fyn.dk/fyn/mangel-paa… #dkpol #sundpol

 • Mon ikke der også havde været kritik, hvis udbud havde medført forsinkelser og måske manglende udstyr, som vi havde brug for under en pandemi? #sundpol #dksund #covid19dk twitter.com/tv2newsdk/stat…

 • Hvorfor lukke den danske del? Hvad er problemet ved at have en dansk del selvom det ikke er et krav i DK? nyheder.tv2.dk/samfund/2022-0… #dkpol #sundpol #covid19dk

 • Med mange flere patienter i fremtiden er det nødvendigt at få fokus på dette. Specielt sengeslange patienter er et stort problem, som ikke burde være hverdag, men kun bruges i nødstilfælde dr.dk/nyheder/indlan… #sundpol #dkpol #dksund

 • Super godt forslag – Det bliver sværere at starte på at ryge for de helt unge, fordi nu vil de ikke kunne købe tobak i butikkerne. Dermed kan vi se frem til en stille og rolig udfasning af tobak i Danmark nyheder.tv2.dk/samfund/2022-0… #røgfrifremtid #dksund #sundpol

 • Interessant undersøgelse – hardcore vaccinemodstandere er få, men producerer mange tweets. De linker især til sider af lav kvalitet, og især sider med store kommercielle interesser. Der sidder nogle rige bagmænd og tjener store penge på det #covid19dk #dksund #sundpol #dkmedier twitter.com/bjarkemoensted…

 • Vi kan godt indføre behandlingsgarantien igen, det er godt for patienterne der ikke kan komme til i det offentlige, men hvor privathospitalerne tilbyder behandlingen og har plads. For nogle patienter vil det ikke gøre nogen forskel ugeskriftet.dk/nyhed/behandli… #sundpol #dksund

 • Tramadol blev markedsført som mindre afhængighedsskabende, hvilket var forkert, og det er flot det bliver udskrevet mindre. Men vi skal være obs på at også Oxycodon er blevet markedsført som et bedre opioid og det holder ikke. Hvordan får vi den udvikling vendt? #sundpol #dksund twitter.com/LaegerUdSponso…

 • Spørgsmålet er nu, har læger nu pligt til at give blodtransfusion til patienter der er livstruende syg og har et blodkort, hvis de ikke selv kan afvise samtykke? #dksund #sundpol

 • Svær sag: Et blodkort er ikke et tilstrækkeligt informeret grundlag til at afvise blodtransfusion, hvis du en dag er livstruende syg og ikke kan give samtykke, slår Højesteret fast ugeskriftet.dk/nyhed/blodtran… #sundpol #dksund

 • @MonikaaRubin @Camilla_Rathcke @HelgaSchultzYL @Plolaeger @kommunerne Jeg synes det er fint at hospitalerne beholder en del af ansvaret kort tid efter, hvis det samtidig betyder at kommunerne er villige til at overtage flere simple opgaver i hjemmet, såsom i.v. væsketerapi og antibiotika i højere grad. Det gør overgangen mere fleksibel #sundpol

 • Den der sælger medicinen skal ikke også ordinere den, for så kan der være en interesse i at ordinere medicin, så der også kan sælges mere dr.dk/nyheder/region… #dksund #sundpol

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark.

Kategorier

Arkiv

Tags

akutmedicin (6) Brexit (5) coronadk (4) covid19dk (380) danskertrut (3) dkfinans (4) dkforsvar (4) dklæger (61) dkmastodon (19) dkmedier (61) dkpol (320) dksund (259) dktwitter (8) dkøko (12) EtSundereSyddanmark (3) eupol (48) forsvarsforbehold (3) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (6) fv22 (7) geriatri (20) influenza (4) kardiologi (5) kviklån (3) metoo (4) ok21 (18) ok24 (4) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (4) rv21 (3) røgfrifremtid (19) sammenforukraine (4) somedk (18) standwithukraine (44) StandWithUkriane (3) stophpv (6) studier (3) sundhedsreform (6) sundpol (239) udogsemedDSB (3) UkraineInvasion (42) ukrainekonflikt (5) Ukrainekrise (20) valg (5) VITT (3)

Om siden

Jeg har været medlem af Twitter siden januar 2010. Her på siden importeres automatisk mine tweets, som så kan følges i Fediverset på @andreas@twitter.ansico.dk.