Denne side vedligeholdes ikke mere – se afløseren her.

Tag: dksund

 • Det ser ud til at PrEP har været en kæmpe succes og vi potentielt kan næsten udrydde HIV. Måske man skulle kigge på om det skal være mere tilgængelig så vi kan få de sidste med?https://www.dr.dk/nyheder/indland/antallet-af-nye-hivtilfaelde-er-faldet-massivt-efter-hiv-p-pille-det-er-en-kaempe #sundpol #dksund #HIV

 • Man kan slippe afsted med at sige meget hvis man er alternativ behandler. Her lover en akupunktør 1-2 karakter højere hvis man får akupunktur. TV2 gør intet for at fortælle, at det har hun ingen dokumentation for https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-06-22-gymnasiums-saerlige-metode-giver-hoejere-karakterer-hvis-du-har-eksamensangst-siger-behandler #dkmedier #dksund #sundpol

 • En fornøjelse at se flere faglige fællesskaber komme på sociale medier. Den geriatriske forskningsenhed på OUH er nu også kommet på LinkedIn, hvor man får nyt om hvad der sker inden for geriatrisk forskning https://www.linkedin.com/company/gfe-geriatrisk-forskningsenhed-ouh/ #dksund #dklæger #dkforskning

 • Bekymrende med udenlandske onlinelæger der med få klik kan give en recept, der kræver en ordentlig lægefaglig vurdering. Godt @LMSTdk sætter en stopper for det https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art9369902/Styrelse-har-udstedt-p%C3%A5bud-til-apotek-efter-salg-af-slankemiddel #sundpol #dksund #wegovy

 • Det har længe været et problem med de patienter der har dobbeltdiagnoser. Godt der nu forhåbentlig kommer en løsning til dem #dksund #sundpol

 • Fint indlæg i debatten vedr. Wegovy og sygeliggørelsen af overvægt af praktiserende læge Maria Krüger. Det er godt med flere nuancer om et lægemiddel der er så hypet som Wegovy #dksund #sundpol

 • Flere anti-amyloid lægemidler er på vej mod Alzheimers demens. De bygger på Amyloid-beta som surrogatmål for AD, men sygdommen er mere kompleks. Vi må forlange ordentlig dokumentation for at de dyre og besværlige lægemidler også har en klinisk effekt #geriatri #sundpol #dksund

 • LIDL går forrest og stopper med at sælge tobak i butikkerne. Det er sådan noget der skal til for at vi kan få en røgfri fremtid politiken.dk/forbrugogliv/s… #dksund #sundpol #røgfrifremtid

 • Det ser ud til flere ønsker/får fedmemiddel end der var målgruppen for lægemidlet, så måske Medicinrådet skulle kigge på hvem der skal have tilskud og hvem der skal betale hele regningen selv? dr.dk/nyheder/indlan… #dksund #sundpol #wegovy

 • Det er vist blevet lidt for let at få en recept fra udlandet, hvis det bare er som at bestille en vare på nettet berlingske.dk/pilestraede/25… #wegovy #sundpol #dksund

 • Hvad fik vi egentlig for de knap 4 millioner skattekroner Mehlsen fik? Han havde en økonomisk interesse i at påvise bivirkninger, fordi i dag har han en klinik hvor han behandler "bivirkninger" til vaccinen #dksund #stophpv twitter.com/anders_hviid/s…

 • Spændende forsøg der nu udbredes i hele landet. Men findes der en evaluering af ordningen, herunder om det forebygger genindlæggelser? #geriatri #dksund #sundpol twitter.com/SisseMarieWe/s…

 • Man skal godt nok tænke sig om som læge når man udskriver medicin, hvis man gerne vil give patienten den billigste medicin. Fx har nogle producenter indregistreret penicillin i en styrke på 800 mg, mens andre har på 600 mg. 1/2 #dksund #sundpol

 • Det er selvfølgelig fint at vi får flere udkørende funktioner. Men alligevel har det altid undret mig, hvordan man kan løse mangel på personale, ved at dette personale nu også skal bruge tid på at transportere sig ud til patienterne politiken.dk/forbrugogliv/s… #dksund #sundpol

 • Nu endnu en lægevagtsaftale uden nattevagter. Men der fremgår ikke af aftalen, hvilke læger regionen så vil sætte til at passe lægevagten mellem kl. 23 og 08. Er det akutmodtagelserne der skal regne med at få den opgave @rsyddanmark? ugeskriftet.dk/nyhed/endnu-en… #dksund #sundpol

 • Når SMV regeringen nedlægger St. Bededag, hvor mange sygeplejersker kan de så bagefter gå ud og sige de har skaffet i deres regeringsperiode? #dksund #sundpol #dkpol

 • 3/3 Endelig burde man kigge på aflønningen af de funktioner, som måske ikke så mange ønsker, skulle aflønnes bedre #dksund #ok24

 • 2/3 Jeg tror man skal indrette vagterne, så man har større overlap der hvor der kommer mange patienter. Og så skal der ikke kun være funktioner på 17 timer, men også andre på fx 10-12 timer, så der er flere muligheder for fleksibilitet #dksund #ok24

 • Man kunne starte med at sikre at hviletid bliver overholdt på akutmodtagelserne, fordi så arbejder man ikke 17 timer i streg. En ulempe ved at forkorte vagterne vil også være hyppigere vagter og for nogle måske et større indgreb i deres familieliv dagensmedicin.dk/der-skal-inves… #dksund

 • Det er for dårligt når patienter der har haft lavenergifrakturer ikke bliver udredt eller behandlet for osteoporose. Det må vi kunne gøre bedre dr.dk/nyheder/indlan… #geriatri #dksund #sundpol #osteoporose

 • Der er stadig nogle generalister tilbage på sygehusene @MadsKochHansen – geriaterne. Måske vi skulle have nogle flere af dem? dagensmedicin.dk/25-aars-jubila… @YngreGeriatere @danish_geri_soc #dksund #sundpol twitter.com/DagensMedicinD…

 • Endnu en god grund til at oprette en profil på Mastodon. I disse dage vrimler det også ind med folk der vil have et alternativ. Det er super, så vi kan fortsætte de gode debatter om #dkpol, #dksund og mange andre ting #dkmastodon #dktwitter https://t.co/6DEbRXiIxX

 • @jacobpackert @riisenholt @peter_joelving @hansersej Man kan altid se hvem der skriver på danske tags som #dkpol, #dksund, #dkmedier, #dkmastodon og #danskertrut

 • Ny version af Seponeringslisten er nu kommet med posten til landets læger. Super værktøj til at seponere medicin, noget vi godt kan være bedre til. Også super at der er lavet en lommeudgave denne gang @SSTSundhed sst.dk/da/Viden/Laege… #dklæger #dksund https://t.co/ef0FwX3hV2

 • Paxlovid er nu kommet til Danmark og skal primært bruges præhospitalt. Men er der også planer om at implementere det på sygehusene hos indlagte patienter @SSTSundhed? #covid19dk #dksund #sundpol twitter.com/apandersen/sta…

 • Antallet af medicinstuderende er øget meget de seneste år og jeg tror ikke vi får mere ud af at skrue yderligere op. I stedet skal der fokuseres på uddannelsen af lægerne til speciallæger inden for de specialer der er brug for #dkpol #sundpol #dksund https://t.co/CyvQNfIDDe

 • Er enig i at de eksempler vi har set på nogle plejehjem er utilgivelige. Men her ser vi igen politikere foreslå nye tilsyn, kontroller og regler. Hvorfor mon bureaukrati fylder så meget i det offentlige i dag? nyheder.tv2.dk/politik/2022-1… #dkpol #sundpol #dksund

 • Det er helt fint at sygehuset har valgt at holde en fest for dets ansatte, ligesom man også ser i mange private virksomheder jv.dk/artikel/1613-s… #dksund

 • Vanvitigt at DF vil proritere symbolpolitik i en tid hvor nogle afdelinger er nødt til at lukke sengepladser grundet manglende rekruttering. Og så fylder tørklæder altså heller ikke mere på de danske sygehuse #dkpol #sundpol #dksund twitter.com/LarsArneC/stat…

 • Spændende at følge erfaringerne fra @RegionH. Andre steder i landet har det også givet gode erfaringer med opfølgning efter en indlæggelse, hvor geriatere kørte ud til borgerne mhp. opfølgning og forebyggelse af genindlæggelse ugeskriftet.dk/nyhed/region-h… #sundpol #dksund #geriatri

 • Godt forslag at få erstattet den nuværende behandlingsgaranti med en differentieret behandlingsgaranti, hvor sygdommens alvorlighed også tæller ift. hvor hurtigt man skal behandles #dkpol #dksund #sundpol twitter.com/IgumRasmussen/…

 • Har Vibeke Manniche ingen skam i livet? Her udnytter hun dronningens død til at misinformere om vacciner, så hun kan sælge flere billetter til sit foredrag #dksund #covid19dk https://t.co/JyHWA0rcO8

 • Skabelsen af FAM i Danmark medførte en mindre stigning i genindlæggelser, end der ellers ville have været, viser nyt studie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35968608/ #sundpol #dksund #dklæger #akutmedicin #geriatri

 • Fint indlæg af @HelgaSchultzYL – om forskelle i mødet med sundhedsvæsnet afhængig af hvad du fejler. Vidner om at det er vigtigt at få det serviceeftersyn i psykiatrien der har været efterlyst længe #dkpol #sundpol #dksund twitter.com/m_nordentoft/s…

 • Ny bivalent COVID-19 vaccine fra Moderna, der både er rettet mod den originale variant og Omikron varianten. Disse opdaterede vacciner bliver nok snart standard til dem der skal have en COVID-19 vaccine gov.uk/government/new… #dksund #covid19dk

 • Flot at give sine tjente milliarder tilbage til samfundet. Hatten af for det @BillGates nyheder.tv2.dk/udland/2022-07… #dkpol #dksund

 • Den her udvikling giver god mening. Vi skal til at lære at leve med COVID-19 og acceptere at det er en del af hverdagen. Derfor skal vi kun teste når svaret har en konsekvens og vaccinere dem der er i særlig risiko sst.dk/da/corona/Hvis… #dksund #sundpol #covid19dk

 • Super fine anbefalinger om polyfarmaci og multisygdom hos ældre. Specielt kan jeg godt lide mere fokus på seponering, og det ville være godt hvis vi i højere grad kunne sætte en seponeringsdato eller revurderingsdato sst.dk/da/Udgivelser/… #geriatri #dksund #dklæger

 • Jeg tror både patienter, pårørende og personalet kunne have gavn af en enkelt indgang til at klage, og at vi generelt fremmer brugen af dialogsamtaler ifm. dårlige oplevelser berlingske.dk/danmark/patien… #dksund #sundpol

 • PPI har måske tidligere været anset som uskadelig medicin, men det er det ikke og det er vigtigt at have fokus på seponering når det ikke er nødvendig mere. I mange tilfælde bør man sætte en slutdato eller lave en seponeringsplan ved udskrivelse #dksund #sundpol #dklæger twitter.com/Medicinmanden/…

 • Fuldstændigt uhørt. Alt for mange demente får antipsykotisk medicin, som kan have mange konsekvenser for den demente. Anvendelsen svinger fra 9% til 57% afhængig af hvilken by du bor i, så det vidner om at forbruget kan nedsættes dr.dk/nyheder/region… #geriatri #dksund #sundpol

 • Svært dilemma i disse år: hvordan får vi løst den situation at flere vil have deltid i disse år og samtidig mangler vi mere arbejdskraft end nogensinde? ugeskriftet.dk/nyhed/lose-til… #dksund #sundpol

 • Den vigtigste del af sundhedsaftalen er nok den om rekruttering og fastholdelse – her nedsættes der en kommision, som jeg er spændt på at se anbefalinger fra #sundhedsreform #sundpol #dksund

 • Ja til flere digitale løsninger til gavn for patienterne – selvfølgelig kun der hvor det giver faglig mening. Her må vi sundhedspersoner omstille vores arbejdsgang de kommende år #sundhedsreform #dksund #sundpol https://t.co/VIrFCMOxqf

 • Der står bl.a. noget om Nærhospitalerne, som er en helt logisk udvikling, der er godt for patienterne. Men det er ikke nyt, og hvor skal bemandingen komme fra? #dksund #sundpol #sundhedsreform https://t.co/K9rsy7vvY3

 • Ny sundhedsaftale som en del af sundhedsreformen. Mange fine initiativer, men tilbage står stadig mange spørgsmål sum.dk/Media/63788636… #dkpol #sundpol #dksund #sundhedsreform

 • Stort tillykke til Gunhild Kjaergaard-Andersen med sejren i #EtSundereSyddanmark – det bliver spændende at se resultatet af din forskning tvsyd.dk/et-sundere-syd… #dksund https://t.co/g57vM3JkFn

 • Spændende forsøg, som sagtens kunne udbredes til andre uddannelsesstillinger i områder med rekrutteringsudfordringer. Deltid er noget der bliver efterspurgt i dag, og det kunne derfor fint være en rekrutteringsparameter ugeskriftet.dk/nyhed/forsog-m… #dksund

 • Der bør være mere fokus på at begrænse forbruget af Oxycodon de kommende år. Morfin bør altid være første valg. Måske man skulle indføre et krav om at den afdeling der opstarter behandlingen også har ansvaret for at følge op? berlingske.dk/samfund/berygt… #dksund #dklæger #sundpol

 • Hvordan påvirker det din livskvalitet at være indlagt på en intensiv afdeling? Det kan vi blive klogere på i dette forskningsforsøg, og vi kan bruge resultaterne til at kvalificere beslutninger om patienter skal på en intensiv afdeling #geriatri #etsunderesyddanmark #dksund https://t.co/CqGNH9tziA

Om mig

Yngre læge og kommende geriater fra Region Syddanmark.

Kategorier

Arkiv

Tags

akutmedicin (7) Brexit (5) coronadk (4) covid19dk (381) danskertrut (3) dkfinans (4) dkforsvar (4) dklæger (66) dkmastodon (19) dkmedier (64) dkpol (323) dksund (269) dktwitter (8) dkøko (12) EtSundereSyddanmark (3) eupol (48) forsvarsforbeholdet (12) ftvalg22 (6) fv22 (7) geriatri (24) influenza (4) kardiologi (6) kv21 (3) kviklån (3) metoo (4) nypåmastodon (3) ok21 (18) ok24 (4) Omicron (10) opråbfraplejehjemmet (4) rv21 (3) røgfrifremtid (20) sammenforukraine (4) somedk (20) standwithukraine (44) stophpv (6) sundhedsreform (6) sundpol (248) udogsemedDSB (4) UkraineInvasion (42) ukrainekonflikt (5) Ukrainekrise (20) valg (5) VITT (3) wegovy (3)

Om siden

Jeg har været medlem af Twitter siden januar 2010. Her på siden importeres automatisk mine tweets, som så kan følges i Fediverset på @andreas@twitter.ansico.dk.